Mjesne zajednice

Mjesne zajednice su oblik neposrednog učešća građana u lokalnoj samoupravi,obrazuju se za područja – koja predstavlјaju teritorijalnu i funkcionalnu cjelinu – na kojima postoji interes stanovnika za ostvarivanje zajedničkih interesa i potreba, kao i međusobna povezanost građana.

Na području Grada Banja Luka nalazi se 57 mjesnih zajednica, a osnovni podaci o svakoj od njih dati su u donjoj tabeli…

 Mjesna zajednica  Sjedište   Stručni saradnik   Telefon 
 Agino Selo  Agino Selo bb  Radovan Čivčić  051/487-977
065/720-119
 Ada  Palih boraca 4  Jadranka Vujasin  051/423-423
066/201-877
 Bistrica  Bistrica bb  Boro Stjepanović  051/277-113
066/641-582
 Borik I  Bul. vojvode Živojina Mišića 25  Jasna Đekić  051/250-049
065/899-633
 Borik II  Bul. vojvode Živojina Mišića 23  Jasna Đekić  051/257-123
065/899-633
 Borkovići  Borkovići bb  Mirko Blagojević  051/278-092
065/675-229
 Bočac  Bočac bb  Jovan Kekić  051/367-003
065/346-195
 Bronzani Majdan  Bronzani Majdan bb  Smilјana Šteković  051/271-122
051/271-632
 Bulevar  Simeuna đaka 15  Ranko Ikalović  051/218-198
065/981-894
 Verići  Verići bb  Gordana Prpoš  051/399-279
066/545-268
 Vrbanja  Stanka Božića Kobre bb  Radomir Vulin  051/425-126
 Goleši  Goleši bb  Dijana Milanović-Lolić
Milorad Galić
 051/276-109
065/548-364
 Gornja Piskavica  Gornja Piskavica bb  Radoslav Granula  051/270-089
065/540-777
 Debelјaci  Stanka Božića Kobre bb
(Vrbanja)
 Mara Škavić  051/425-126
 Donja Kola  OŠ “Branislav Nušić”  Boris Malbaša  051/279-170
066/420-456
 Dragočaj  Dragočaj bb  Novo Milaković  051/393-055
065/520-433
 Drakulić  Đurđa Glamočanina 1  Braco Rajić  051/381-855
066/124-972
 Zalužani  Put srpskih branilaca 175  Zoran Račić  051/385-078
065/538-708
 Karanovac  Karanovac bb  Obrenko Glavić  051/427-398
065/919-870
 Kmećani  Kmećani bb  Branislav Lužija  051/487-922
065/920-544
 Kola  Kola bb  Vesna Gajić  051/363-408
065/411-623
 Kočićev vijenac  Hvarska 1  Zora Jeličić  051/211-833
065/993-384
 Krmine  Krupa na Vrbasu bb  Momir Ristić  051/490-288
065/419-306
 Krupa na Vrbasu  Krupa na Vrbasu bb  Nedelјka Banović  051/417-172
065/955-646
 Kulјani  Put srpskih branilaca 175 (Zalužani)  Zoran Račić  051/385-078
065/538-708
 Lazarevo I  Knjaza Miloša 29D  Aleksandar Vranješ  051/315-214
 Lazarevo II  Knjaza Miloša 29D  Aleksandar Vranješ  051/315-214
 Lauš I  Karađorđeva 61  Duško Ćetojević  051/211-439
065/270-797
 Lauš II  Karađorđeva 61  Milorad Galić  051/211-439
065/548-364
 Ljubačevo  Ljubačevo bb  Obrenko Glavić  051/487-978
065/919-870
 Mišin Han  Mišin Han bb  Jelenko Dobraš  051/397-010
065/514-464
 Motike  Motike bb  Zorica Stojančić  051/275-237
066/263-017
 Nova Varoš  Tina Ujevića 3  Živko Talić  051/307-737
065/239-060
 Obilićevo I  Cara Lazara 20  Đuja Grmuša  051/464-145
065/195-607
 Obilićevo II  Cara Lazara 20  Draško Pejić  051/461-457
065/342-002
 Pavići  Pavići bb  Kočić Milijana  051/487-993
065/250-065
 Paprikovac  Ranka Šipke 33  Momirka Popović  051/309-905
066/199-504
 Petrićevac  Rakovačkih rudara br. 8
(“Žute zgrade”)
 Vladimir Đaković  051/355-141
065/517-083
 Piskavica  Piskavica bb  Milorad Ševa  051/390-011
065/762-788
 Pobrđe  Simeuna đaka 15  Ranko Ikalović  051/218-198
065/981-894
 Potkozarje  Potkozarje bb  Mara Popović  051/395-087
065/649-022
 Prijakovci  Prijakovci bb  Jelenko Dobraš  051/392-227
065/514-464
 Priječani  Hilandarska 112  Drago Vurdelјa  051/388-230
065/537-364
 Rekavice I  Rekavice bb  Vesna Gajić  051/365-096
065/411-623
 Rekavice II  Rekavice bb  Radomir Serdar  051/487-976
066/443-413
 Rosulјe  Mladena Stojanovića 100  Radoslav Mijatović  051/316-480
065/984-132
 Saračica  Saračica bb  Želјko Mitrović  051/273-022
065/545-886
 Šargovac  Subotička 133  Braco Banjac  051/380-983
065/356-417
 Srpske Toplice  Od Zmijanja Rajka bb  Bilјana Radusinović
Boris Malbaša
 051/467-533
066/420-456
 Starčevica  V. Đ. Kecmanovića 1  Jadranka Kecman
Jelena Ninić
 051/437-569
066/803-476
 Stratinska  Bronzani Majdan bb  Sanja Dragolјić  051/470-057
 Stričići  Stričići bb  Milijana Kočić  051/363-414
065/250-065
 Centar I  Aleja Svetog Save 30  Dragica Đukić  051/305-785
065/799-316
 Centar II  Kralјa Petra I Karađorđevića 113  Dragica Đukić  051/302-284
065/799-316
 Česma  Petra Velikog 30  Vilka Pajić  051/301-472
065/745-874
 Čokorska polјa  Čokorska polјa bb  Želјko Mitrović  051/490-299
065/545-886
 Šimići  Šimići bb  Nenad Lukajić  051/488-014
065/930-618