Пољопривредна служба

Општи услови за остваривање подстицајних средстава за развој пољопривредне производње
На основу Правилника о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне  производње Центра за развој и унапређење села Бања Лука, право на подстицајна средства могу остварити  правна и физичка лица која испуњавају следеће критеријуме:

  • Да имају мјесто сталног пребивалишта/сједишта на руралном  дијелу  Града(сеоске мјесне заједнице),
  • Да им је пољопривредна производња основни вид дјелатности,
  • Да су регистровани као пољопривредно газдинство,
  • Да располажу пољопривредним површинама довољним за обављање дјелатности (властиту или у закупу),
  • Да имају  најмање двоје радно способних чланова домаћинства/запослених,
  • Да имају минимум потребне пољопривредне механизације.

Правно или физичко лице може у двије календарске године остварити само један вид подстицајних средстава.