Kontakt

Adresa:
Ul. Jug Bogdana 4-6
Banja Luka 78000
Bosna i Hercegovina
Elektronska pošta: info@crusbl.org
Telefon:+387 51 433 620
Faks:+387 51 433 625