Poljoprivredna služba

Opšti uslovi za ostvarivanje podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne proizvodnje
Na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivredne  proizvodnje Centra za razvoj i unapređenje sela Banja Luka, pravo na podsticajna sredstva mogu ostvariti  pravna i fizička lica koja ispunjavaju sledeće kriterijume:

  • Da imaju mjesto stalnog prebivališta/sjedišta na ruralnom  dijelu  Grada(seoske mjesne zajednice),
  • Da im je poljoprivredna proizvodnja osnovni vid djelatnosti,
  • Da su registrovani kao poljoprivredno gazdinstvo,
  • Da raspolažu poljoprivrednim površinama dovoljnim za obavljanje djelatnosti (vlastitu ili u zakupu),
  • Da imaju  najmanje dvoje radno sposobnih članova domaćinstva/zaposlenih,
  • Da imaju minimum potrebne poljoprivredne mehanizacije.

Pravno ili fizičko lice može u dvije kalendarske godine ostvariti samo jedan vid podsticajnih sredstava.