Istorijat

„Centar za razvoj i unapređenje sela“ Banja Luka je gradska institucija, osnovan Odlukom Skupštine Grada Banja Luka 2003. godine.

Pravni je sljedbenik „Zajednice za razvoj i unapređenje sela“  Opštine Banja Luka osnovane 1974.godine i   „Opštinskog fonda za razvoj i unapređenje sela“ osnovanog 1991.godine.

Odlukom iz decembra 2007. godine izvršeno je usklađivanje poslovanja Centra sa Zakonom o sistemu  javnih službi.

„Centar za razvoj i unapređenje sela“ Banja Luka je oblik organizacije od posebnog društvenog  interesa, osnovan sa ciljem organizovanja  i unapređenja poljoprivredne proizvodnje, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja drugih djelatnosti od opšteg interesa za seosko područje Grada Banja Luka.

Organi upravljanja  „Centra za razvoj i unapređenje sela“ su Upravni odbor i Direktor.Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Osnivač, na period od četiri godine.

Direktora imenuje i razrješava Osnivač,na period od četiri godine, uz predhodno  proveden postupak javne konkurencije.

Skraćeni naziv je „Centar za selo“ Banja Luka