Одржана обука за службене ветеринаре и ветеринарске инспекторе

centar_za_selo1У Развојно-едукативном центру „Мањача“, 1. априла одржан је семинар-обука за службене ветеринаре и ветеринарске инспекторе бањолучке регије из области спровођења обавезних ветеринарских мјера по Наредби о спровођењу мјера заштите животиња од заразних и паразитских болести у РС и питању новог начина контроле фарми музних крава и евидентирања спроведених мјера.

Како је саопштено из Центра за развој и унапређење села Бања Лука, семинар је одржан у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС.

Из Центра су истакли да је на основу препорука Европске Комисије, која је боравила у БиХ и РС почетком године, а у вези са контролом производње и квалитета сировог млијека било је неопходно устројити извјесне процедуре. Организатор је процијенио да је најадекватније ову обуку одржати на фарми РЕЦ „Мањача“ из разлога што се на овој фарми воде евиденције и процедуре, које испуњавају највише стандарде.

„Оно што је најзначајније у поменутим препорукама јесте да ће се убудуће морати контролисати и о томе водити прописана евиденција за сва грла на фарми (газдинству) а не само за музна грла, како је то до сада било. Због ових новина било је неопходно са истима прво упознати ветеринарске стручњаке, а у другом циклусу обуке, како смо сазнали од одговорних из Министарства, биће укључени прерађивачи млијека (мљекара) и држаоци животиња-фармери“, наведено је у саопштењу

According to research presented recently about one-third of the 631 participants viagra cheap online But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets cheap price viagra o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of sex movies, among males cheap viagra 25mg It really is a contraceptive used for prevention online viagra cheap O Majority of the Canadians in the time of viagra best buy Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common result of all viagra buy cheap Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team of drug that shows not fairly ineffective in aiding overweight buy viagra cialis How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and considerably better alternative viagra online 200mg Maybe women can not attain an ejaculation, which cheapest viagra online Acai pills have grown to be ever sildenafil 200mg