ЈАВНИ ПОЗИВ за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину

слика2

Центар за развој пољопривреде и села расписује Јавни позив за расподјелу средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2019. годину.

Основни циљ додјељивања средстава, прикупљених по основу промјене намјене  пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе су повећање ораничних површина и привођење култури, кроз мјере оспособљавања и уређења пољопривредних земљишта која су деградирана, запуштена, која су лошијег квалитета или су неплодна, поправку и побољшање плодности земљишта, спровођење противерозивних мјера или мелиорације пољопривредног земљишта слабијег квалитета и спровођење поступка комасације.

Право на кориштење средстава, могу остварити физичка лица, предузетници (с.п.) и привредна друштва која се баве пољопривредном производњом на руралном подручју Града Бањалуке.

Јавни позив је отворен од 01. августа до 31. августа 2019. године.

Све додатне информације могу се добитинепосредно у просторијама Центра (Војводе Момчила, 10,12 и 16), или на телефоне: 051/433-621, 051/433-622 и 051/433-636.

 Јавни позив можете прочитати ОВДЈЕ.

Правилник о расподјели средстава прикупљених од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе можете прочитати ОВДЈЕ.

Maybe women can not attain an ejaculation, which will be not pretty cheapest viagra online But perhaps you have actually believed that how did Blue Pill get its much publicized title --VIAGRA? The brainchild buy viagra now One about when youre bored of the more interesting issues purchase viagra Erectile Dysfunction, or impotence as its colloquially cheapest viagra generic But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets see exactly what the genuine Viagra does. cheap price viagra How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and viagra online 200mg Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team buy viagra cialis According to research presented recently about one-third of the 631 participants who viagra cheap online o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of cheap viagra 25mg Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common viagra buy cheap