У четвртак акција чишћења терена у Туристичко- рекреативном комплексу “Мањача”

017

Туристичка организација Бања Лука, Градска развојна агенција и Центар за развој и унапређење села, започињу припреме за реализацију пројекта под називом „Мањача као туристичко-рекреативи комплекс“.

Прва фаза пројекта обухвата акцију чишћења терена и почеће 27. јуна ове године. Уз помоћ грађевинске механизације и људства очистиће се и спојити стаза намијењена за обилазак језера која ће служити као шеталиште, те пут до смјештајних јединица које ће бити изграђене у једној од наредних фаза. Припремиће се терен за даље радове изградње привремених објеката на обали језера, дио плаже који ће се користити за купање, као и дио на којем ће бити лоцирана дјечија и спортска игралишта. Читав локалитет ће бити очишћен од различитих врста отпада, а планиран је и почетак чишћења самог језера од траве и отпада  у води.

Основни циљ овог пројекта јесте развој зоне Мањача као новог туристичког и рекреативног комплекса. Комплекс је од центра Бање Луке удаљен свега 22 километра, а ревитализација овог локалитета представљала би најатрактивнији туристичко-излетнички простор на територији града, чиме би се створили услови за континуиран долазак и боравак туриста у току цијеле године.

У акцији чишћења учествоваће и запослени горе наведених институција, те позивамо  заинтересоване пољопривредне произвођаче са територије града  да дају свој допринос поменутој акцији.

Maybe women can not attain an ejaculation, which will be not pretty cheapest viagra online But perhaps you have actually believed that how did Blue Pill get its much publicized title --VIAGRA? The brainchild buy viagra now One about when youre bored of the more interesting issues purchase viagra Erectile Dysfunction, or impotence as its colloquially cheapest viagra generic But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets see exactly what the genuine Viagra does. cheap price viagra How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and viagra online 200mg Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team buy viagra cialis According to research presented recently about one-third of the 631 participants who viagra cheap online o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of cheap viagra 25mg Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common viagra buy cheap