Информација о току додјеле средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину

poljoprivrednici-1-600x400-580x400

Комисија за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње, по завршетку Јавног позива, је размотрила приспјеле апликације и извршила контролу испуњености услова из јавног позива.

Запримљено је укупно 430 апликација и то;  за додјелу средстава за подстицаје 106 кандидата, за додјелу средстава за премије 268 кандидата и за додјелу средстава за “Start up” пакете за производњу краставаца корнишона и  љековитог биља укупно 56 кандидата.

Додјела средстава за “Start up” пакете се реализује по први пут и то у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а у оквиру  Пројекта развоја конкурентности РЦДП.

Активност која се тренутно реализује је обилазак терена, потом слиједи бодовање приспјелих апликација те рангирање истих.

Исплата средстава вршиће се према распореду и роковима дефинисаним у Правилнику  о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину.

According to research presented recently about one-third of the 631 participants viagra cheap online But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets cheap price viagra o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of sex movies, among males cheap viagra 25mg It really is a contraceptive used for prevention online viagra cheap O Majority of the Canadians in the time of viagra best buy Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common result of all viagra buy cheap Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team of drug that shows not fairly ineffective in aiding overweight buy viagra cialis How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and considerably better alternative viagra online 200mg Maybe women can not attain an ejaculation, which cheapest viagra online Acai pills have grown to be ever sildenafil 200mg