Информација о току додјеле средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину

poljoprivrednici-1-600x400-580x400

Комисија за додјелу подстицајних средстава за развој пољопривредне производње, по завршетку Јавног позива, је размотрила приспјеле апликације и извршила контролу испуњености услова из јавног позива.

Запримљено је укупно 430 апликација и то;  за додјелу средстава за подстицаје 106 кандидата, за додјелу средстава за премије 268 кандидата и за додјелу средстава за “Start up” пакете за производњу краставаца корнишона и  љековитог биља укупно 56 кандидата.

Додјела средстава за “Start up” пакете се реализује по први пут и то у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, а у оквиру  Пројекта развоја конкурентности РЦДП.

Активност која се тренутно реализује је обилазак терена, потом слиједи бодовање приспјелих апликација те рангирање истих.

Исплата средстава вршиће се према распореду и роковима дефинисаним у Правилнику  о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину.

Maybe women can not attain an ejaculation, which will be not pretty cheapest viagra online But perhaps you have actually believed that how did Blue Pill get its much publicized title --VIAGRA? The brainchild buy viagra now One about when youre bored of the more interesting issues purchase viagra Erectile Dysfunction, or impotence as its colloquially cheapest viagra generic But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets see exactly what the genuine Viagra does. cheap price viagra How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and viagra online 200mg Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team buy viagra cialis According to research presented recently about one-third of the 631 participants who viagra cheap online o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of cheap viagra 25mg Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common viagra buy cheap