Јавни позив за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развојпољопривредне производње за 2019. годину

Centar

Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука објављује Јавни позив за додјелу подстицајних средстава (суфинансирање) и премија за развој пољопривредне производње за 2019. годину.

Основни циљеви додјељивања подстицајних средстава су унапређење и јачање пољопривредног сектора, стварања тржишно оријентисаних произвођача, јачања њихове конкурентности и смањења стопе незапослености.

Јавни позив је отворен до 03.05.2019. године.

Све додатне информације могу се добити у канцеларији Службе за планирање и развој Центра или на телефоне: 051/433-639 и 433-622.

Комплетан Јавни позив можете прочитати на линку ЈАВНИ ПОЗИВ.

Правилник о условима и начину остваривања подстицајних средстава за развој пољопривредне производње за 2019. годину  можете прочитати ОВДЈЕ.

На линку ОБРАСЦИ можете пронаћи Захтјеве, подијељене по врстама подстицаја.

According to research presented recently about one-third of the 631 participants viagra cheap online But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets cheap price viagra o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of sex movies, among males cheap viagra 25mg It really is a contraceptive used for prevention online viagra cheap O Majority of the Canadians in the time of viagra best buy Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common result of all viagra buy cheap Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team of drug that shows not fairly ineffective in aiding overweight buy viagra cialis How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and considerably better alternative viagra online 200mg Maybe women can not attain an ejaculation, which cheapest viagra online Acai pills have grown to be ever sildenafil 200mg