Objavljen članak na www.banjaluka.rs.ba

Нова пијаца у Лазареву без шверцера, само домаћа роба

Како би омогућио пољопривредним произвођачима да пласирају своје производе и прерађевине, Центар за развој пољопривреде и села планира да изгради нову тржницу у граду.

Покренуте су и прве активности како би на локацији постојеће девастиране тржнице у Лазареву која годинама није у функцији, била подигнута нова савремена тржница домаћих производа.

Према ријечима директора Центра Драшка Илића, ускоро би требало да буде готова пројектна документација, те познат предмјер и предрачун потребних радова, након чега ће се одредити извори финансирања тог посла.

Како је нагласио, из разговара са пољопривредним произвођачима и анализе коју је Центар  урадио о томе гдје и како завршавају производи са наших руралних простора, констатовано је да недостаје један тржнички простор за пољопривредне произвођаче.

-Обратили смо се Граду за изналажење одређеног простора који би могао адекватно да одговори тим потребама и дошли смо до локације тржнице у Лазареву, која ни након 35 година послије изградње није стављена у функцију. Тај простор је сада потребно адаптирати и довести у функционално стање – казао је Илић.

Он истиче да ће на будућој тржници, своје производе и прерађевине моћи продавати само произвођачи са подручја Бање Луке, и то оне количине које су претходно планирали за производњу и пријавили их Центру.

– Тиме ћемо омогућити домаћим произвођачима да продају своју производе и прерађевине, а спријечити да разни препродавци нуде и пласирају робу из увоза – навео је Илић.

Тржница домаћих производа, како је нагласио Илић, биће значајна подршка пољопривредницима, који ће имати гдје да уновче оно што су произвели, а истовремено ће омогућити свим суграђанима да купе провјерене домаће производе.

-Такође, смањићемо неконтролисани увоз хране из иностранства и одлив капитала из Републике Српске – рекао је он и додао да је планирано и успостављање бренда „Крајишка кућа“, односно продајног простора за пласман домаћих прерађевина. И ове активности су у току, а како је навео – у сарадњи са ресорним министраством израдиће се база података пољоприврених произвођача и врсте производа које ће пољопривредници са подручја града пласирати посредством ове куће.

Херцеговачка кућа

У Бањој Луци је у току уређење простора за отварање „Херцеговачке куће“, у циљу промоције херцеговачких производа у нашем граду и подршци туристичким садржајима. Као резултат договорене сарадње градова Требиње и Бања Лука, ова кућа би требало да буде отворена крајем марта.

Град Бања Лука је обезбиједио простор и средства за санацију објекта, Центар ће финансирати унутрашње радове, а Аграрни фонд Требиње је обезбиједио средства за израду пројекта организације и уређења ентеријера.

According to research presented recently about one-third of the 631 participants viagra cheap online But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets cheap price viagra o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of sex movies, among males cheap viagra 25mg It really is a contraceptive used for prevention online viagra cheap O Majority of the Canadians in the time of viagra best buy Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common result of all viagra buy cheap Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team of drug that shows not fairly ineffective in aiding overweight buy viagra cialis How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and considerably better alternative viagra online 200mg Maybe women can not attain an ejaculation, which cheapest viagra online Acai pills have grown to be ever sildenafil 200mg