Представљен пројекат „Мањача као туристичко – рекреативни комплекс“

Презентација пројекта „Мањача као туристичко-рекреативи комплекс одржана је јуче у просторијама Развојно-едукативног центра „Економија“ Центра за развој пољопривреде и села.

Пројекат  има за циљ развој „зоне Мањача“ као новог туристичког и рекреативног  комплекса и као такав резултат је заједничке сарадње и иницијативе Туристичке организације Бања Лука, Градске развојне агенције и Центра за развој пољопривреде и села који су препознали Мањачу као подручје изузетних потенцијала.

Овај јединствени и иновативни пројекат нуди развој модерних туристичких и спортских капацитета, нових пословних модела уз очување регије са својим руралним обиљежјима.

Након представљања пројекта „Мањача као туристичко – рекреативни комплекс“, указано је да би се тај простор, који је од Бање Луке удаљен 22 километра, могао искористити за екстремне спортове, бициклизам, параглајдинг, планински рели, џипијаде…

-Реализацијом тог пројекта отварају се могућности за сеоски туризам, лов и риболов те здравствени, манифестациони, рекреативно-спортски туризам, у оквиру којег се могу организовати едукативни кампови – речено је на скупу.

За туристе би било занимљиво и да посјете већ постојеће објекте на простору Мањаче, као што је „Кочићева кућа“, као и околни манастири.

Из Туристичке организације су указали на бенефите које би имала Бања Лука разноврснијом понудом, али и стварањем инфраструктурних погодности за развој руралног, рекреатиног, адреналинског те пораст викенд туризма, као и бројне друге могућности у комплексу Мањаче.

Представници градског Центра за развој пољопривреде и села истакли да је су на платоу Мањаче планирана изградња викенд насеља, хотела, спортских терена и других пратећих објеката, с циљем да се тај простор искористи за развој цијеле регије.

На том локалитету се налазе велико и мало језеро, неколико понорница, а обилује пропланцима и стазама кроз шумовити дио предјела. Реализацијом пројекта требало би да постане атрактивно градско излетиште.

According to research presented recently about one-third of the 631 participants viagra cheap online But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets cheap price viagra o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of sex movies, among males cheap viagra 25mg It really is a contraceptive used for prevention online viagra cheap O Majority of the Canadians in the time of viagra best buy Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common result of all viagra buy cheap Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team of drug that shows not fairly ineffective in aiding overweight buy viagra cialis How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and considerably better alternative viagra online 200mg Maybe women can not attain an ejaculation, which cheapest viagra online Acai pills have grown to be ever sildenafil 200mg